Als IOED hebben we diverse taken en opdrachten.  
 
Onze basisdienstverlening verloopt vaak achter de schermen: advisering van erfgoedeigenaars, gemeenten, archeologen, architecten, … Maar ook: de opbouw van kennis en expertise. 
 
Daarnaast werken wij aan draagvlak voor erfgoed, wat vaak meer zichtbaar is voor een breder publiek: Openmonumentendagen, Archeologiedagen, ontsluitingsprojecten, lezingen, erfgoededucatie, … 
 
En soms komen al die werkingsaspecten tesamen in een groter project rond een bepaald erfgoedthema. 
Voor dergelijke grote projecten gaan we steeds op zoek naar extra financiële middelen en inhoudelijke ondersteuning. 

Fier op de hoeve van hier (2017-2019)
Wonderlijk Warandebos (2020-2023)
Bezoekerscentrum Zoutleeuw (2021- …)