Privacy verklaring Projectvereniging Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Zuid-Hageland

Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst  Zuid-Hageland hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy en leeft de GDPR na, de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens. Wat dat voor jou betekent, lees je hieronder.

In deze privacyverklaring willen we transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en verwerken jouw persoonsgegevens met de nodige zorg.

Projectvereniging Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Zuid-Hageland is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die je ons verstrekt. Indien je na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt kan dit via onderstaande contactgegevens:

Projectvereniging Zuid-Hageland
Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst (IOED)
Adres: Aen Den Hoorn 1 – 3440 Zoutleeuw
ON 0680.814.294  – RPR Leuven, Afd. Leuven 

info@ioedzuidhageland.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens? 

Wij gebruiken jouw gegevens enkel voor de doeleinden waarvoor we ze verkregen hebben. Deze doeleinden zijn: 

  • Het verzenden van wandelkaarten & informatiebrochures 
  • Het verzenden van e-nieuwsbrieven over onze werking en activiteiten 
  • Het verzenden van uitnodigingen voor activiteiten en evenementen 
  • Het beheer en de opvolging van het vrijwilligersbestand en de bestuursmandaten 
  • De boekhouding en het beheer van klanten en leveranciers 
  • Het bekomen van subsidies door de overheid 

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Wij verwerken jouw gegevens enkel wanneer dit nodig is voor de hierboven beschreven doeleinden. Projectvereniging Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Zuid-Hageland kan daarvoor volgende categorieën van persoonsgegevens verzamelen: 

  • Nieuwsbriefrespondenten: naam, mailadres
  • Vrijwilligers: naam, adres en contactgegevens
  • Deelnemers vormingen en andere activiteiten: naam, adres en contactgegevens 
  • Gebruikers online verkoopdienst: naam, adres en contactgegevens, bestelinformatie 

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Projectvereniging Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Zuid-Hageland bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt of zoals wettelijk vereist is. 

Geven we jouw persoonsgegevens door aan derden?

Projectvereniging Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Zuid-Hageland beschouwt jouw gegevens als vertrouwelijke informatie en zal op geen enkel moment je gegevens verkopen of verhuren aan andere organisaties of bedrijven. 

Jouw rechten

Je hebt op elk moment recht op inzage, kopie en verbetering van je gegevens. Ook kan je je gegevens laten verwijderen wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze verzameld werden. Daarvoor dien je een duidelijk verzoek te richten waarin je aangeeft wat je wenst te weten, verbeteren of verwijderen. Onze contactgegevens vind je bovenaan deze privacyverklaring. Om misbruik tegen te gaan, dient dit verzoek ondertekend en gedateerd te zijn en een kopie van de voorkant van je identiteitskaart te bevatten. Vragen tot het verwijderen van gegevens dien je specifiek te motiveren. Indien aan deze voorwaarden voldaan is, zal Projectvereniging Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Zuid-Hageland zo snel mogelijk aan je vraag voldoen en je hierover berichten. 

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Je vindt de contactgegevens op www.privacycommission.be/nl.