Over het project

We gaan op zoek naar de identiteit van een streek, belanden we onmiskenbaar bij de hoeve. Vele bewoners vinden het behoud en de geschiedenis van de hoeve belangrijk. Toch ziet historisch onderzoek de hoeves vaak over het hoofd. Bovendien dreigt de historische hoeve verloren te gaan. Daarom willen de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED) Zuid-Hageland, Regionaal Landschap Zuid-Hageland (RLZH) en Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG) dit erfgoed in de kijker zetten via het project Fier op de hoeve van hier. We focussen hierbij op het werkingsgebied van de IOED Zuid-Hageland, namelijk Kortenaken, Geetbets, Zoutleeuw en Landen. 

Projectinfo 

Projectperiode: 2017 - 2019 
Gemeente: Geetbets, Kortenaken, Landen en Zoutleeuw 
Partners: Centrum voor Agrarische Geschiedenis, Regionaal Landschap Zuid-Hageland 

Het project kaderde in het Europees Erfgoedjaar 2018. We kregen hierdoor middelen voor onderzoek en acties naar hoeve-eigenaars en het brede publiek. Ook de provincie Vlaams-Brabant ondersteunde het project. 

In de eerste fase deden we aan wetenschappelijk onderzoek. Naast een algemene studie naar hoeves  in Geetbets, Landen, Kortenaken en Zoutleeuw, onderzochten we ook 9  specifieke cases, 9 hoeves van diverse slag. Dit resulteerde in een lijvig rapport over de historische hoeve in Zuid-Hageland in het algemeen, haar verleden, heden en toekomst. 

De IOED ondersteunt eigenaars van historische hoeves 

Ook na afloop van het project willen we de opgedane kennis blijvend inzetten voor de ondersteuning van eigenaars van historische hoeves in onze streek. We doen dit op 3 manieren: 
door hen samen te brengen, te informeren en uit te wisselen; 
met een handleiding 'Achter de poort van de historische hoeve', waarmee men zelf aan de slag kan om de geschiedenis van een historische hoeve uit te pluizen; 
door hen te ondersteunen met advies bij onderhoud, restauratie, verbouwing, herbestemming… 

De IOED zet historische hoeves in de kijker 

Voor het grote publiek zetten we de waarde van historische hoeves voor onze streek in de kijker: 
Open Monumentendag 2018 stond in elke gemeente van de IOED Zuid-Hageland in het teken van de historische hoeve met fietszoektochten en rondleidingen; 
We lanceerden op het einde van het project de brochure 'Fier op de hoeve van hier - over historische hoeves in Zuid-Hageland'. Naast inzichten en weetjes over de historische hoeve in de streek, vind je in de brochure ook uitgestippelde fietstochten langs historische hoeves. 
We sloten het project af met de Dag van de Historische Hoeve (5 mei 2019, Kasteelhoeve Wange). Zo'n 700 bezoekers konden met diverse rondleidingen en activiteiten de geschiedenis van en het leven op de historische hoeve in de streek ontdekken.

 Partners

 Voorbije activiteiten

Dag van de historische hoeve

6/5/2019

Fietszoektochten langs historische hoeves

9/9/2018

Infomoment hoeve-eigenaars

03/03/2019