Deel 1: Het dorp

Aan het parkje in de Ketelstraat zorgden enkele collega's en vrijwilligers voor een warm onthaal en wervende uitleg. 

De vzw 'Poezenpootjes Geetbets' spijsde er hun kas met drankenverkoop. 

Wie een hongertje of goestingske had, kon o.a. terecht bij Tripel Trezeke en de ijskar van de Eshoeve. 

En dan ... … iedereen klaar voor de strijd? 
Want in augustus van het jaar 1365 werd wat verderop de imposante burcht van Arnold van Rummen belegerd.

Tijdens de archeologiedagen hebben er zich opnieuw ridders klaargemaakt voor de belegering. Wie oefent mee? 

 Deel 2: De belegeraars

We bevinden ons hier op een akker, zo'n 400m van de burchtsite van Rummen. Bezoekers, jong en oud, leven zich in (en uit) als belegeraars en oefenen met pijl en boog, met kleine katapulten, met een trebuchet (grote katapult), met zwaard en schild … 

In augustus van het jaar 1365 kwam de prins-bisschop van Luik met zijn troepenmacht naar Rummen, om er de burcht van Arnold te belegeren. Arnold van Rummen, als nazaat van één van de laatste graven van Loon, had de titel van 'graaf' geclaimd, maar dat zinde de prins-bisschop, als leenheer van Loon, niet. Die startte een heuse belegering en viel Arnolds burcht aan met katapulten en stormrammen …

 Deel 3: De laatste 'Graaf van Loon'

Hier, aan de rand van de voormalige burchtsite, konden de bezoekers even genieten van het rustige burchtleven: kaarsjes maken, medaillons weven, munten slaan (jawel, een munt van Arnold van Rummen!). 

Alhoewel, het 'rustige' burchtleven? … Tijdens onze gidsbeurten kregen we indrukwekkende demonstraties met buskruit en haaksbus. 

Volgens de Abdijkroniek van Sint-Truiden verzetten de bewakers van de burcht zich hevig in 1365: '… Ze wierpen zwavelbollen neer op de ever, brandende balken en donderende loden kogels, waarmee ze verscheidene belegeraars verminkten en doodden …' 

Wist je dat dit de vroegste vermelding is van het gebruik van buskruit in onze streken?

Helaas heeft het niet mogen baten. De belegeraars wonnen. De burcht werd gesloopt, verbrand, geplunderd. Het graafschap Loon verloor zijn zelfstandigheid en werd opgenomen binnen het prinsbisdom Luik.

Op deze vernielde burchtsite groeide sindsdien een bos. Een waardevol bos met mooie voorjaarsbloemen, oudbosplanten, en restanten van wallen en grachten

Bedankt aan alle partners

Event door IOED Zuid-Hageland en Regionaal Landschap Zuid-Hageland, voor Gemeente Geetbets, in het kader van de Archeologiedagen.

Met medewerking van Pynnock Ridders Horst en van T Hooghuys.

Met financiële steun van de provincie Vlaams-Brabant en van het "Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland". 

Met dank ook aan de gemeente Geetbets voor de financiële en logistieke steun. 

Merci aan Guy Leus (aka Broeder Perkament Van Vlierbeek) voor de historische input en aan Roger Fouquet voor de mooie aquarels die binnenkort op de definitieve infoborden te bewonderen zijn!

En last-but-not-least: dikke merci ook aan onze vrijwilligers!