• Functie: Medewerker bouwkundig erfgoed en publiekswerking voor Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst  (IOED) Zuid-Hageland
 • Duur: 1/2/2023 (of zo snel mogelijk) – contract van onbepaalde duur
 • Standplaats: Lakenhalle van Zoutleeuw, Grote Markt (+ bureau bij Regionaal Landschap Zuid-Hageland, Schoolpad 43, 3300 Tienen)
 • Verloning: Schaal A111 volgens PC 329 met extra-legale voordelen (GSM-abonnement, maaltijdcheques, extra verlofdagen)
 • Arbeidsregime: 100%, maar een verminderd regime (bv. 50 à 80%) is ook bespreekbaar (met aanpassing van het takenpakket)

 Wie zijn wij?

In 2017 werd de projectvereniging Zuid-Hageland opgericht door de gemeentebesturen van Geetbets, Kortenaken, Landen en Zoutleeuw, samen met Regionaal Landschap Zuid-Hageland vzw. Het samenwerkingsverband werd erkend als intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED) door het Agentschap Onroerend Erfgoed en bouwt sinds 2018 een actieve werking uit.

IOED Zuid-Hageland heeft tot opdracht het ondersteunen en begeleiden van:

 • de deelnemende gemeentebesturen in het onroerenderfgoedbeleid op hun grondgebied;
 • eigenaars en beheerders van onroerend erfgoed in de duurzame zorg voor hun onroerend patrimonium;
 • de ontsluiting van onroerend erfgoed naar het grote publiek;
 • ...

binnen de domeinen van het bouwkundig, archeologisch en landschappelijk erfgoed.

 Functieomschrijving

De werking van de IOED verloopt geïntegreerd met die van het Regionaal Landschap Zuid-Hageland. Het regionaal landschap ondersteunt de IOED op vlak van landschappelijk erfgoed en staat ook in voor de administratieve en financiële werking van de IOED. De organisaties werken zoveel mogelijk geïntegreerd om hun beider werking te versterken. De IOED-medewerker maakt dan ook deel uit van een team van 12 mensen en zoekt raakpunten tussen de verschillende projecten en initiatieven van de IOED en het regionaal landschap.

 Takenpakket

 • Bewaken van de integratie van het onroerend erfgoed in het stedenbouwkundig beleid, toeristische initiatieven, etc. van de aangesloten gemeenten.
 • Inhoudelijk ondersteunen van gemeentelijke projecten m.b.t. onroerend erfgoed, inclusief de opmaak van toelatingsaanvragen en de begeleiding van restauratie- en herbestemmingsdossiers van het gemeentelijk patrimonium.
 • Advies en ondersteuning van eigenaars en beheerders van onroerend erfgoed, inclusief ondersteuning bij de opmaak van subsidie-, premie- en toelatingsaanvragen.
 • Beoordeling meldingen en adviesverlening bij vergunningsaanvragen.
 • Actief opsporen van actuele en toekomstige noden op het vlak van onroerend erfgoedzorg en hierbij gericht en gepast ondersteuning en advies verlenen.
 • Op de hoogte blijven van ontwikkelingen op vlak van de zorg voor het onroerend erfgoed (archeologisch, landschappelijk en bouwkundig) en dit omzetten in de praktijk.
 • Creëren van een breed maatschappelijk draagvlak voor een duurzame erfgoedzorg in het werkingsgebied.
 • Aanmoedigen van historisch onderzoek en kennisbeheer betreffende het onroerend erfgoed in het werkingsgebied en dit voor een breed publiek ontsluiten door middel van bv. lezingen, studiedagen, educatieve activiteiten, deelname aan Open Monumentendagen en archeologiedagen.
 • De evoluties in het werkveld op de voet volgen zodat op nieuwe ontwikkelingen kan worden ingespeeld en deze naar concrete acties worden vertaald
 • Opbouwen, samenbrengen en onderhouden van een gebiedsgericht en inhoudelijk relevant netwerk.

 Profiel

Je beschikt over een diploma (bij voorkeur master) in één van de volgende richtingen of een gelijkaardige richting aangevuld met aantoonbare relevante ervaring:

 • Ingenieurswetenschappen: architectuur of bouwkunde
 • Architectuur
 • Archeologie
 • Monumenten- en landschapszorg
 • Geschiedenis
 • Kunstwetenschappen
 • Stedenbouw en ruimtelijke planning
 • Master of Conservation of Monuments and Sites

 Vaardigheden

 • Je bent diplomatisch, hebt een uitgesproken organisatietalent en kan vlot in teamverband werken.
 • Je bent bereid te werken met flexibele werkuren.
 • Je hebt humor, je bent enthousiast, contactvaardig en weet mensen te enthousiasmeren.
 • Je stijl is proactief ingaan op kansen en omgaan met knelpunten.
 • Je maakt vlot contacten, je kan snel vertrouwen winnen.
 • Je kan binnen een strak tijdschema kwaliteitsvol werk afleveren.
 • Je werkt met orde, netheid en stiptheid.
 • Rijbewijs B en eigen wagen is noodzakelijk.
 • Je bent positief ingesteld tegenover de samenwerking met diverse actoren op het platteland (overheden, erfgoedverenigingen, toeristische diensten, natuurverenigingen, landbouwers, recreanten, …).
 • Je hebt kennis van de wet- en regelgeving inzake Onroerend Erfgoed.
 • Je hebt een vlotte schrijfstijl en ook mondeling communiceren en presenteren doe je helder en direct.
 • Goede kennis van PC-toepassingen en GIS applicatie is een pluspunt.

 Selectieprocedure

Solliciteren met CV en motivatiebrief vóór 15 januari 2023 via email aan kristien.justaert@rlzh.be. Na een selectie op basis van CV en motivatiebrief volgt er een schriftelijke en mondelinge proef. De schriftelijke proef wordt per e-mail naar de kandidaten toegestuurd op 18 januari om 9u. Kandidaten kunnen de proef thuis maken. De ingevulde proef wordt teruggestuurd ten laatste op 20 januari om 18u. Na een tweede selectie worden de kandidaten verwacht voor een mondelinge proef op woensdag 25 januari tussen 9-14u. Houd bij indiening van deze vacature dus alvast deze dag vrij.

Voor meer informatie kan je terecht bij Kristien Justaert, coördinator Regionaal Landschap Zuid-Hageland: kristien.justaert@rlzh.be of 0468/42 95 59.