Erfgoededucatie

In 2021 is IOED Zuid-Hageland gestart met het uitwerken van enkele lesinspiratiefiches voor scholen in Zoutleeuw.  
Voor dit proefproject hebben we contacten opgebouwd met de vrije basisschool en middenschool Sint-Leonardus. Ons baserend op het bestaande leerprogramma, van vierde leerjaar tot en met tweede middelbaar, bouwen we stelselmatig een waaier uit aan educatief materiaal over ons lokaal erfgoed. 
 
Op termijn willen we ons aanbod uitbreiden naar de andere gemeenten (Geetbets, Landen, Kortenaken) en naar scholieren uit de 2e en 3e graad van het middelbaar. 
Heb je als leraar interesse en/of wil je ons ondersteunen bij het educatieve aspect?  Wij staan open voor feedback, nieuwe ideeën en samenwerking. 
 
Neem contact met ons op.

4e leerjaar: Wat is erfgoed? Op verkenning in Zoutleeuw

In het 4e leerjaar maken leerlingen voor de eerste keer kennis met: tijd, tijd meten, de eeuwenband, erfgoed, archeologie, erfgoed bewaren, ... 
Aanvullend op de lesplannen en –doelen van het 4e leerjaar hebben we die algemene begrippen en thema's concreet toegepast op Zoutleeuw: 
 

Wat is erfgoed?  
Op een werkblad met foto's van Zoutleeuws erfgoed kunnen de leerlingen bij elke foto noteren welke 'soort' erfgoed het is.

Werelderfgoed? 
Wat is 'Unesco' eigenlijk en waarom maakt men zo'n werelderfgoedlijst? 
Werelderfgoed in Vlaanderen … en zelfs in Zoutleeuw.

Verdwenen erfgoed? 
De beeldenstorm van 1566, wat is dat eigenlijk? De Sint-Leonarduskerk te Zoutleeuw, gespaard gebleven van de beeldenstorm. Ontdek de kunstschatten.
De retabels in deze kerk en het 'stripverhaal' over het leven van Sint-Leonardus. 

Erfgoed bewaren? 
Een (virtuele) ontdekking van de erfgoedgebouwen in Zoutleeuw

Powerpoint op aanvraag via info@ioedzuidhageland.be 

Welkom in het historisch stadhuis van Zoutleeuw 
Ontdek het stadhuis en de archeologische collectie. Interactief klasbezoek (1u), begeleid door IOED Zuid-Hageland.  

Bezoek op aanvraag via info@ioedzuidhageland.be 

Erfgoed verandert: de beeldennissen van het historisch stadhuis van Zoutleeuw.
Knutselactiviteit rond oude en nieuwe 'helden', beschikbaar na het interactieve klasbezoek aan het historisch stadhuis.

6e leerjaar: Landschappen in en rond Zoutleeuw 

Deze lesinspiratiefiche sluit het beste aan bij de lesplannen en -doelen van het 6de leerjaar. De bundel dient als handleiding voor de leerkracht. Of als inspiratie om het bestaande lesmateriaal aan te passen of te verruimen.

Komen aan bod: soorten landschappen (landelijke, stedelijke, industriële, natuurlijke, ...) en hun kenmerken; toeristische landschappen en types toeristen. 

De leerlingen verkennen deze begrippen door actief op ontdekking te gaan in de eigen omgeving, in dit geval: Zoutleeuw. Via online historisch kaartmateriaal ontdekken ze ook hoe het landschap van Zoutleeuw er enkele eeuwen geleden uitzag. 

1e graad middelbaar: Ontdek de citadelgeschiedenis van schoolsite Sint-Leonardus Zoutleeuw

Deze lesinspiratiefiche sluit het beste aan bij de lesplannen en -doelen van het 1e en 2e middelbaar. Deze bundel dient als handleiding en inspiratie voor de leerkrachten geschiedenis. De bundel kan ook gebruikt worden in het 6e leerjaar, ter uitbreiding van de fiche over 'landschappen in en rond Zoutleeuw'. 

IOED Zuid-Hageland maakte dit lesmateriaal aan in 2022, naar aanleiding van geplande nieuwbouwwerken op de schoolsite van het Sint-Leonardusinstituut. Tussen sloop- en nieuwbouwwerken in was er immers archeologisch onderzoek gepland. 

De leerkrachten geschiedenis van het Sint-Leonardusinstituut gingen enthousiast aan de slag met ons lesmateriaal en maakten er een eigen werkbundel van voor hun leerlingen. Enkele klasgroepjes kregen uitleg over het lopende archeologische onderzoek door de archeologen van ARON bvba. 

De reactie van de leerkrachten geschiedenis was erg positief: 

"Het was een leerrijk proces zowel voor de leerlingen als voor ons. We gaan hier zeker elk jaar even tijd aan besteden, zodat de leerlingen de geschiedenis van hun omgeving kennen en blijven kennen. Het was fijn dat de archeologen tijd konden maken voor onze 2dejaars. Bedankt voor uw lesinspiratiebundel alsook voor de samenwerking. We hebben het als zeer positief ervaren." 

Ontdek de citadelgeschiedenis van schoolsite Sint-Leonardus Zoutleeuw

 Kindvriendelijke activiteiten

Als IOED richten we ons op diverse doelgroepen. Zo trachten we in onze activiteiten en ontsluitingsinitiatieven geregeld een aanbod te voorzien voor kinderen en jongeren. 

Kinderbrochure 'Op stap met Leonard', Sint-Leonarduskerk Zoutleeuw 

fotozoektocht Zoutleeuw, OMD 2020

Archeologiedagen 2020 in Laar: 5e en 6e leerjaar ontdekken Slagen bij Neerwinden.

Archeologiedagen 2020 in Zoutleeuw: kinderzoektocht bij vestenwandeling

Archeologiedag 2021 in Walsbets: Bortombe

Puzzelen, spelen en knutselen met foto's van de vondsten uit de Romeinse grafkamer.

Gegidste wandeling met het 5de en 6de leerjaar van GVBS De Knipoog uit Rummen naar het Warandebos en knutselopdracht.

Openmonumentendag 2022 in Zoutleeuw – historisch stadhuis: knutsel- en doeopdrachten, parallel aan de rondleiding voor volwassenen.

Archeologiedagen 2023: 'De strijd om de burcht van Rummen'. Middeleeuws re-enactment en activiteiten voor jong en oud.