Brochures

Kennismakingsbrochure 

We streven naar een doordacht behoud en beheer van onroerend erfgoed. De IOED brengt betrokken partijen en experts bij elkaar en creëert draagvlak voor het behoud en beheer van wat waardevol is. 

Door vandaag samen zorg te dragen voor ons erfgoed, geven we ons verleden een toekomst.  

Benieuwd hoe we dit doen? Je leest het in deze kennismakingsfolder.  

Fier op de hoeve van hier! 

De hoeve is méér dan welk ander gebouw, een product van het landschap. Aan de hoeve ken je de boer en de bodem. Het gebouw en haar omgeving geven ons een inkijk in het dagelijks leven van de boer in al haar verscheidenheid. De hoeves in Zuid- Hageland zijn belangrijke getuigen van de geschiedenis van deze landelijke streek. Naar aanleiding van dit project ontwikkelden we  speciale hoeve- fietsroutes in Zuid-Hageland. Je vindt ze aan het eind van deze brochure. Zo kan je vele prachtige hoeves ter plekke ontdekken. 

 Digitale rondleidingen en audiogidsen

De burcht van Rummen - Geetbets

Ontdek het wonderlijk Warandebos en het verhaal van de burcht tijdens een korte audiowandeling (2km) met negen boeiende luister fragmenten.

Ontdek de route via de IZI.travelapp.

 

De slagveldwandelingen 1693 - Landen

Welkom op het slagveld van 29 juli 1693. Op deze slag vielen de Fransen troepen de Geallieerde troepen aan, om hun grondgebied te vergroten. Op deze wandelingen kan je van luisterverhalen en tekeningen genieten, die het beeld scheppen van de bloederigste veldslag uit de 17de eeuw. Veel wandel en luisterplezier!

Ontdek de wandelingen via beluister.be

 

 

 

Archeologische vestenwandeling Zoutleeuw 

Deze wandelapp neemt je mee op een archeologische wandeling in en rond Zoutleeuw, langs de restanten van de oude stadsversterkingen en de Spaanse citadel. 
Je wandeling start op de Grote Markt van Zoutleeuw en … laat jou voelen hoe de stad doorheen de eeuwen is gegroeid, toont de oude restanten van de versterkingen, prikkelt je fantasie via oude kaarten, onthult archeologisch vondsten… Na deze wandeling kijk je met een andere blik naar stad Zoutleeuw. Of je nu inwoner bent of toerist. 

Ontdek de route via de IZI.travelapp

Fotozoektocht 'Zoutleeuws erfgoed vroeger en nu' 

Aan de hand van oude foto's van waardevolle gebouwen zoek je een weg doorheen de beschermde stadskern van Zoutleeuw. Tijdens de fotozoektocht ontdek je zelf de vele kleine of grote wijzigingen die de oude gebouwen hebben ondergaan sinds de laatste jaren, decennia of kleine 200 jaar. Bij drie gebouwen op de route krijg je bovendien op digitale manier een unieke kijk op gevels en interieur. 

Ontdek de route met de erfgoedapp

 Onderzoeksrapporten

Fier op de hoeve van hier - Historische hoeves in Zuid-Hageland 

Dit onderzoek vormde de wetenschappelijke onderbouw voor het project 'Fier op de hoeve van hier'. Het kwam tot stand met de steun van het Europees Erfgoedjaar 2018, tussen mei 2018 en april 2019. De focus van het onderzoekzoek lag op de 4 gemeenten van de Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst (IOED) Zuid-Hageland; met name Geetbets, Kortenaken, Landen en Zoutleeuw. Het onderzoek is van de hand van historica Claudia Houben (Centrum Agrarische Geschiedenis), met bijdragen van de IOED Zuid-Hageland. 

 Handleidingen

Achter de poort van de historische hoeve 

De interesse van hoeve-eigenaars is groot om zelf de geschiedenis van hoeves te ontrafelen. Toch is dit niet zo evident: het vraagt tijd en is zoekwerk in de kluwen aan informatie. Juist voor die gedreven hoeve-eigenaar en/of -liefhebber vervaardigde Centrum Agrarische Geschiedenis de handleiding 'Achter de poort van de historische hoeve. Hoe reconstrueer je de geschiedenis van een hoeve?'  

 Bijdragen aan externe publicaties

Als IOED leveren wij ook regelmatig een inhoudelijke bijdrage aan publicaties van andere organisaties. Een overzicht: 

 • Een interview met Marijke en Tom in: Benedicte Helegeer (2020) Ontdek de sporen van beroemde "slagen bij Neerwinden", in: Ex Situ brochure Archeologiedagen 2020. Terugblik 2019, vooruitblik 2020, p.20-21.
   
 • Een interview met Marijke Wouters van de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED) Zuid-Hageland, verschenen in de brochure van Provincie Vlaams-Brabant "Recent archeologisch onderzoek in Vlaams-Brabant – 2020", p.6-7.
   
 • Een interview met Tom Cornelissen in: Mesuere en Crab (2021) In gesprek met … bezeten door de erfgoedmicrobe, in het magazine Buiten van Landelijke Gilden, januari 2021, p.14-16.
   
 • Gefilmd interview met Tom en Marijke over de vestenwandeling in de izi.TRAVEL-app, filmpje door Provincie Vlaams-Brabant voor het Inspiratiemoment Archeologiedagen 2021: Inspiratiemoment 2021 - Archeologische wandeling met izi.TRAVEL
   
 • Tom Cornelissen en Marijke Wouters (2021) IOED Zuid-Hageland – samen erfgoed een toekomst geven, in: Ons Landens Erfdeel, jg.44, nr.106, p.11-14.
   
 • Tom Cornelissen en Marijke Wouters (2021) Bloedvergieten op de akkerplateaus. De Eerste Slag bij Neerwinden (1693) gekaderd in het landschap, in: Ons Landens Erfdeel, jg.44, nr.106, p.57-58.
   
 • Erik Wauters en Marijke Wouters (2021) Wapentuig uit de Kleine Gete in Wange. Materiële getuigen van de slag bij Neerwinden.  
  Eerst verschenen in de publicatie van de Provincie Vlaams-Brabant "Recent archeologisch onderzoek in Vlaams-Brabant – 2021", p.16-19. 
  Nadien hernomen door de Erfgoedvereniging Pepijn@Landen in hun "Jaarboek 2022" van Ons Landens Erfdeel, jg. 45, nr.109, p.81-84.
   
 • Guy Leus i.s.m. Tom Cornelissen (2022) Hoe zag de burcht van Rummen er in werkelijkheid uit? Een poging tot reconstructie, in: Limes Gatia – jaarboek 2022, p.1-113.
   
 • Bijdrage van Marijke Wouters in het artikel door Wim Debaene over het project "Recapture the Fortress Cities (RFC) - De rol van fortificatie-erfgoed in de toekomst", in het tijdschrift van het Simon Stevin V.V.C. "Vesting", 2022/1-2-3.
   
 • Marijke Wouters (2022) Archeologische onderzoeken in de vestinggordel van Zoutleeuw, in de publicatie van de Provincie Vlaams-Brabant "Recent archeologisch onderzoek in Vlaams-Brabant - 2022", p.8-12.
   
 • Marijke Wouters (2023) Het wonderlijk Warandebos in de publicatie van de Provincie Vlaams-Brabant "Recent archeologisch onderzoek in Vlaams-Brabant - 2023", p.8-10.
   
 • Marijke Wouters (2023) Een karabijn uit de Kleine gete in de publicatie van de Provincie Vlaams-Brabant "Recent archeologisch onderzoek in Vlaams-Brabant - 2023", p.26-27.