Samen erfgoed een toekomst geven

De Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst (IOED) is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Geetbets, Kortenaken, Landen en Zoutleeuw. Onze projectvereniging is erkend door het Agentschap Onroerend Erfgoed en ontvangt voor de basiswerking een jaarlijkse subsidie van de Vlaamse Overheid. Als IOED streven we naar een doordacht behoud en beheer van onroerend erfgoed in deze gemeenten, maar dat kunnen we uiteraard niet alleen. 
 
Onroerend erfgoed, dat zijn restanten uit het verleden die onze samenleving kleur en verhaal brengen: een historisch landschap, een oude boom, een Romeinse grafheuvel, een vierkantshoeve, een eeuwenoude kapel, archeologische sporen en objecten in de bodem, … 
 
De IOED brengt betrokken partijen en experts bij elkaar en creëert draagvlak voor het behoud en beheer van wat waardevol is. 
Sommigen zijn eigenaar of beheerder van een stukje erfgoed, soms bewust, soms onbewust. Anderen zijn gepassioneerd door de lokale geschiedenis en het erfgoed en verdiepen zich erin.  Sommigen willen de streek en haar erfgoed wat beter leren kennen. En nog anderen willen graag erfgoedkennis overdragen naar onze jeugd. 
Door vandaag samen zorg te dragen voor ons erfgoed, geven we ons verleden een toekomst. 

 Welk erfgoed en waar?

Ben je eigenaar van een historisch waardevol gebouw? 

Woon je in een beschermd dorpsgezicht of landschap? 

Of in een zone die mogelijk rijk is aan archeologie? 

Je kan dit checken op geo.onroerenderfgoed.be

 Dienstverlening

Als eigenaar of beheerder
Als erfgoed liefhebber
Als architect of ontwikkelaar
Als archeoloog
Als lokale overheid
Als recreant
Als leraar